Hệ Thống Nhận Diện Khuôn Mặt

ALSOK cung cấp hệ thống nhận diện khuôn mặt với hiệu suất cao và chi phí thấp, làm thay đổi cách nhìn về “Hệ thống nhận diện khuôn mặt”.

 

3 ưu điểm của hệ thống nhận diện khuôn mặt!

 

Có thể lắp đặt với chi phí thấp

ALSOK cung cấp hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể được lắp đặt với chi phí thấp. Tùy theo điều kiện mà có thể lắp đặt những thiết bị cơ bản hoàn toàn miễn phí.

 

Kết nối với sản phẩm của công ty khác dễ dàng

Ví dụ có thể mở cửa sau khi được liên kết với các thiết bị như camera và cửa nếu các chi tiết kỹ thuật thỏa mãn.
Chúng tôi cung cấp một giải pháp mới nhằm đưa ra một hệ thống có thể liên kết với nhiều thiết bị khác nhau.

 

Có chính sách bảo trì và hỗ trợ

Chúng tôi cam kết bảo trì và hỗ trợ hoạt động của ALSOK ngay cả sau khi bán hàng.

 


 

Sơ bộ về lắp đặt (Hệ thống nhận dạng khuôn mặt)

  • Không cần mật khẩu, thẻ, đối chiếu vân tay
  • Khác biệt với các thiết bị khác bởi hệ thống mới nhất
  • Có thể quản lý, điều khiển theo đơn vị nhóm
  • Chi phí thấp, có thể lắp đặt ngay lập tức

 

Khi sử dụng tại cửa ra vào, có thể mở cửa bằng [Khuôn mặt] mà không cần chìa khóa, thẻ, hay xác minh vân tay như trước đây. Cũng có thể tận dụng nếu cửa và camera hiện tại thỏa mãn điều kiện.

Sơ bộ về lắp đặt (Hệ thống thông báo nhận diện khuôn mặt)

  • Phát hiện và thông báo người đăng ký
  • Phát hiện khách VIP viếng thăm

 

Khuôn mặt sẽ được tự động phát hiện sau khi chụp hình khách viếng thăm và nhân viên bằng camera. Đăng ký thông tin khách hàng và nhận xét cùng với các thông tin sẽ hiển thị nhanh chóng bằng cách nhận diện khuôn mặt, nhằm tiếp đãi khách hàng kịp thời cũng như sử dụng để thu thập các loại dữ liệu

Ngoài ra, các cơ sở dưỡng lão và bệnh viện nếu đăng ký cho những người cần phải cẩn thận khi ra ngoài, khi muốn ra ngoài có thể lập tức thông báo cho nhân viên biết.