Hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công

Hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công

Khóa điện được gắn ở cửa ra vào nhà máy hoặc văn phòng và thực hiện quản lý ra vào bằng cách vận hành thiết bị đọc thẻ hay quét dấu vân tay. Khu vực được cài đặt là những khu vực cấm hoặc hạn chế người ngoài xâm nhập (như những nhà kho có giá trị).

 

 

* Hệ thống kiểm soát ra vào
Cửa được đóng mở bằng cách vận hành máy đọc thẻ hoặc máy quét dấu vân tay. Dữ liệu ra vào của đối tượng phải được đăng ký vào phần mềm.

 

* Hệ thống quản lý chấm công
Sử dụng loại quét dấu vân tay. Thời gian đi làm và ra về của nhân viên được ghi lại và quản lý bằng phần mềm riêng.