Hệ thống Camera giám sát

Hệ thống Camera giám sát

 

Hệ hống camera giám sát có thể được lắp đặt tại địa điểm và kiểm tra hình ảnh của người xâm nhập cũng như hành vi sai trái.
Tùy theo môi trường lắp đặt, ví dụ như trong nhà máy và văn phòng, chúng tôi sẽ đề xuất các loại camera tối ưu khác nhau. Khi kết nối camera tới đầu ghi hình, hình ảnh có thể được ghi lại theo chế độ cài đặt.