Hệ thống báo động online

Giám sát 24 giờ, 365 ngày/năm và đối ứng bất cứ khi nào cần thiết
Trung tâm điều khiển của chúng tôi luôn kết nối với khách hàng, với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu luôn giám sát trên cơ sở 24 giờ, 365 ngày và sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xảy ra.

 

Hệ thống báo động online ALSOK là hệ thống an ninh trực tuyến tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu của nhiều cơ sở khác nhau, từ nhỏ đến lớn. Trung tâm Điều khiển từ xa được sử dụng để theo dõi các cơ sở, ngăn chặn phòng ngừa tội phạm đột nhập và thảm họa.
Khi phát hiện xảy ra tình trạng bất thường, nhân viên phản ứng nhanh của chúng tôi sẽ được điều động đến mục tiêu kịp thời.